Προφίλ εταιρίας

H εταιρία Μυλωνάς Μεταφορική ξεκίνησε την δραστηριότητα των εθνικών και γενικών μεταφορών από το 1985 με έδρα το Λαύριο Αττικής ενώ διαθέτει και ιδιόκτητο χώρο για όλο το στόλο οχημάτων της στην περιοχή Ασπρόπυργου.

Πλέον η Μυλωνάς Μεταφορική αναπτύσσεται διαρκώς με γνώμονα , τις ανάγκες των πελατών της ,φροντίζοντας πάντα να πληρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας , δημιουργώντας με τους πελάτες της σχέσεις εμπιστοσύνης .

Σήμερα η Μυλωνάς Μεταφορική διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα για την μεταφορά

  • Υγρών χημικών και επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR
  • Υγρών τροφίμων
  • Ξηρών τροφίμων

Το προσωπικό της εταιρίας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την παροχή των υπηρεσιών της , ενώ όλοι οι οδηγοί της διαθέτουν πιστοποιητικό ADR για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των προϊόντων που μεταφέρει .

Lavrio Trans
Μυλωνάς Μεταφορική

Υπηρεσίες

  • Μεταφορές υγρών χημικών

  • Μεταφορές υγρών τροφίμων
  • Μεταφορά λιπαντικών προϊόντων
  • Μεταφορά ξηρών φορτίων
  • Μεταφορά - Διανομή - Αποθήκευση
  • Οχήματα με αντλίες